چارلى چاپلين :

پس از عمری فقر، به ثروت وشهرت رسیدم.

و آموختم كه،


⏱با پول میتوان ساعت خريد، ولى زمان نه.

منبع اصلی مطلب : زندگی مثبت
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت :